Hukum Sunnah Baca AlQuran Dengan Langgam Jawa Dan Dilagukan Yang Indah
Cari Berita

Advertisement

Hukum Sunnah Baca AlQuran Dengan Langgam Jawa Dan Dilagukan Yang Indah

Redaksi
Selasa, 03 Maret 2020


Khazanah.Assalaf.id - Bacaan ayat-ayat suci Al Quran dalam peringatan Isra Mi’raj di Istana Negara menimbulkan pro dan kontra. Dalam pembacaan Al Quran yang dibacakan oleh qari Muhammad Yasser Arafat tersebut, ia membaca dengan menggunakan lagu langgam khas macapat Jawa yang dinamakan ‘Langgam Nusantara.’ Seperti biasa yang membuat kontra dan membesar-besarkan justru media-media yang mengaku islami namun sama sekali tidak mencerminkan sikap keislaman.

Mari kita kaji dengan kepala dingin dan tentu melalui kajian Ulama yang ahli dalam menggali hukum AlQuran dan Hadits yang terbukukan  dalam ‘’Kitab Kuning’’, namun sebelum kitab kuning mari kita baca hadits berikut:

فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الكتاب والفسق، فإنه سيجيء بعدي أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم».

Bacalah Al Quran dengan lagu dan suara orang arab. Jauhilah lagu/irama Ahli Kitab dan orang orang fasiq. Nanti akan ada orang datang setelahku membaca Al Quran seperti menyanyi dan melenguh, tidak melampau tenggorokan mereka. Hati mereka tertimpa fitnah, juga hati orang yang mengaguminya. (HR. Tarmidzi)
-Keterangan: Hadits diatas banyak Ulama Ahlusunnah walljamaah menghukumi dlaif bahkan Syekh Albani dari kalangan Ulama Wahabiyah juga mengatakan dlaif.


Maksud hadits diatas dalam kitab المنح الفكرية diterangkan sebagai berikut:

المنح الفكرية ص: 22.

وفى الموطأ سنن النسائى عن حذيفة رضى الله عن النبى صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا القرآن بلحون العرب إياكم ولحون أهل الفسق والكتابيين - إلى أن قال - والمراد بألحان العرب القراءة بالطبائع والأصوات السليقة وبألحان أهل الفسق الأنغام المستفاد عن القواعد الموسيقية والأمر محمول على الكراهة إن حصل له معه المحافظة على صحة ألفاظ الحروف وإلا فمحمول على التحريم. اه

Yang dimaksud dengan ‘’lagu orang arab ialah bacaan yang alami dan suara yang asli, dan yang dimaksud dengan irama orang-orang fasiq ialah lagu-lagu yang dipelajari dari aturan-aturan music, dan bacaan-bacaan ini(dengan  tanpa menggunakan lagu orang arab) hukumnya makruh jika tetap menjaga tajwid per hurufnya, jika tidak maka dapat mengarah ke haram.

Jadi hadits diatas mengarah ke hukum makruh jika tetap menjaga kaidah tajwid, tidak haram sebagaimana yang diberitakan media-media lain.

Kemudian hukum yang disampaikan ulama lainnya dalam kitab Raudlatu Atthalibin ialah:روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص: 227

وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن فمسنون وأما القراءة بالألحان فقال فى المختصر لا بأس بها وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزى أنها مكروهة قال جمهور الأصحاب ليست على قولين بل المكروه أن يفرط فى المد وفى إشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف ومن الضم واو ومن الكسرة ياء أو يدغم موضع الإدغام فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة وفى أمالى السرخسى وجه أنه لا يكره وإن أفرط قلت الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور فهو حرام صرح به صاحب الحاوى فقال هو حرام يفسق به القارىء ويأثم المستمع لأنه عدل به عن لهجة التقويم وهذا مراد الشافعى بالكراهة. اهـ

 Artinya: Memperindah bacaan alqur’an itu disunnahkan, sedangkan jika membaca dengan memakai irama/lagu maka dalam kitab Almukhtashar dijawab tidak apa-apa, dan dari riwayat Arrabi’ bin saliman  aljaizi bahwasanya hal tersebut hukumnya makruh. Pernyataan makruh ini dibantah oleh mayoritas ulama syafii dan mereka berpendapat bahwa tidak ada 2 hukum(makruh dan jawaz/tidak apa-apa) akan tetapi bisa makruh jika terlalu memanjangkan mad dan memanjangkan harakat (satu harakat dibaca 2 harakat atau lebih) dan seterusnya…..

Dan juga dari kitab Ihya:

العاشر تحسين القرأة وترتيلها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سنة قال صلى الله عليه وسلم "زينوا القرأن بأصواتكم"__وقال صلى الله عليه وسلم "ليس منا من لم يتغن بالقرأن" فقيل أراد به الإستغناء وقيل أراد به الترنم وترديد الألجان به وهو أقرب عند أهل اللغة.إحياء علوم الدين ١/٢٨٠

Artinya: memperindah Qiraah dan tartil dengan suara yang menggema(lagu) tanpa memanjang yang berlebihan yang dapat merubah aturan bacaan maka hal ini hukumnya sunnah , dan seterusnya….

Dengan melihat dalil dali diatas maka Hukum asli membaca al-qur’an dengan lagu-lagu(langgam) ialah Sunnah menurut satu qaul dan jawaz menurut qaul yang lain, kecuali jika sampai merubah kaidah tajwid dan makna maka bisa makruh bahkan bisa haram.

Wallahu a’lam.