"Sholallaho" Syair Setelah Tarawih yang Kurang Diminati Generasi Milenial, ini Teks Lengkapnya
Cari Berita

Advertisement

"Sholallaho" Syair Setelah Tarawih yang Kurang Diminati Generasi Milenial, ini Teks Lengkapnya

Redaksi
Sabtu, 09 Mei 2020


Khazanah.Assalaf.id - Biasanya setiap setelah selesai tarawih, sebelum pulang ada Pujian atau syair yang dikenal dengan "Solallaho" namun di zaman sekarang ini banyak pemuda yang tidak hafal dengan syair ini, berikut ini Khazanah menghimpun teks Syair Sholallaho Berdasarkan 6 versi:

Versi 1.

robbana ya robbana waghfir lana dzunu bana
wastaghfir dzunu bana
ya rohman ya rohim
ya rohman ya rohim

siro ing badan sampurno
sampurnane wong alam kabeh
wujud, qidam, baqa’, mukhollafatu lilhawaaditsi, qiyamuhu binafsihi,
wahdaaniyat, qudrat, irodat, ilmu, hayat,
Sama’, bashor, kalam, qodiron, muridan, ‘aliman, hayyan, sami’an, bashiron, mutakalliman.
wujud qidam baqa’

Ingsun ngimanaken moloikat iku utusane Alloh kawulane Alloh
Werno-werno rupane
Werno-werno gawene
Werno-werno ngibadahe
Tanpo sahwat tanpo nafsu
Ora bopo ora ibu
Ora lanang ora wadon
Ora dahar ora nginum
Jinsime jinsim alus, bongso luhur

Asyhadu an-laa ilaaha illalloh
Waasyhadu anna muhammadarrosululloh
Anekseni ingsun setuhune ora ono ing pangeran kang disembah kelawan sak benere ingkang wajib wujude, ingkang mesti anane, ingkang muhal adame, anging Alloh.
Anekseni ingsung setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Alloh, kawulane Alloh
Kang romo Raden Abdulloh
Kang ibu Dewi Aminah
Ingkang dhohir ono Mekkah
Ngalih ing Madinah
Jumeneng ing Madinah
Gerah ing Madinah
Sedo ing Madinah
disareaken ing Madinah
Bongsone bongso Arab bongso Rosul bongso Quraisy

Monggo utawi yusmane Kanjeng Nabi Muhammad iku
Suwidak taun punjul telung taun
Monggo utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku
Menungso lanang kang merdeko
Ingkang bagus, baligh ingkang bagus sak rupane, kang mencorong ing cahyane
Satriyo wernone bulan utowo serngenge
Katurunan wahyu saking Gusti Alloh
Wajib sak nduweni sifat shidiq fathonah tabligh amanah shidiq
Ala amanah kapercoyo
Ala tabligh nyampek’aken
Fathonah pinter
Muhal riyo muhal cidero muhal lepataken sak wernane bongso liyo
Ing dalem drajat bagus, moho luhur

Allohumma sholli ‘ala muhammad
Allohumma sholli ‘ala muhammad
Shollu alaih(i)
Shollu alaih(i)
Wasohbihi wasallam

Allah rabbij’al hadza baladan aminan
Allah rabbij’al hadza baladan aminan
Warzuq ahlahu, warzuq ahlahu
Wasi’an thoyyiban hasananVersi 2.
Allah, Wujud, Qidam, Baqa
Mukhalafatu lil hawaditsi
Qiyamuhu binafsihi
Wahdaniyah, Qudrat, Iradat
Ilmu, Hayat, Sama', Bashar,
Kalam, qaadiran, muriidan
'Aliman, hayyan, sami'an
Bashiiran, mutakalliman

Asyhaduallailahaillallah
Waasyhadu anna muhammadarrasulullah
Anyekseni ingsun setuhune
Ora ana pengeran kang sinembah
Kelawan sakbenere, kang mesthi anane
kang mokal adame, Nanging Allah
Anyekseni ingsun setuhune
Kanjeng Nabi Muhammad iku
Utusane Allah, kawulane Allah
Kang rama Raden Abdullah
Kang ibu Dewi Aminah
Ingkang lair ana Mekah
Pindah ing Medinah
Jumeneng ing Medinah
Gerah ing Medinah
Seda ing Medinah
Sinarekake ing Medinah
Bangsane bangsa Arab, Bangsa Rasul,
Bangsa Qures

Allahumma shalli 'ala Muhammad
Wa'ala alaihi, Wa'ala alaihi
Washahbihi wassalamVersi 3.

Ashadu alla illa ha illallah, wa ashadu anna muhammadarrasulullah,

Anekseni ingsun saktuhune mboten wonten pangeran,

Ingkang sinembah,

kelawan sakbenere,
ing ndalem ujude,
anning Allah!
Anekseni ingsun saktuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku,
Utusane Allah!
Kawulane Allah,
Kang rama Raden Abdullah,
Kang ibu Dewi Aminah,
Ingkang dhohir wonten Mekah, jumeneng Rasul wonten Mekah,
Pindah ning Medinah,
Gerah ning Medinah,
Seda ning Medinah,
Sinarekaken ning Medinah,
Bangsane bangsa Arab,
Bangsa rasuuuul bangsa Quraisy.

Versi 4.
salalaho ala Nabi Muhammad
sofi`ulkam bi yaumil kiyamah
salalaho ala Nabi Muhammad
sofi`ulkam bi yaumil kiyamah
Robbana ya Robbana waghfirlana
dunu bana taqobbal
hu wa rohman hu wa rokhim
hu wa rohman hu wa rokhim


Siro iku kang sampurno
sampurna ning wong alam kabeh
wujud qidam baqo
mukholafatulil khawanitsi
qiyamuhu binafsihi
wah da niyat qodrat irodat ilmu kayat
sama bashor muridan khayan
samingan basiran mutakaliman
wujud qidam baqo
ingsun imanaken moloikat iku
utusane Allah
kawulane Allah
kang warno warno rupane
kang warno warno gawene
kang warno warno ibadahe
tanpo syahwat tanpo nafsu
ora bopo ora ibu
ora lanang ora wadon ora mangan ora nginom
jizime jizim alus
bongso luhur
asshadu ala illa ha illa lloh
wa ashadu ana muhammadorosulluloh
werue ingsun satuhune ora ono pangeran
kang sinembah kelawan sa benere kang wajip anane
kang mokal anane
kang mesti anane ono Allah
semalie anekseni ingsun
satuhune kanjeng nabi Muhammad iku
utusane allah
kawulane allah
kang romo raden abdullah
kang ibu dewi aminah
ingkang lahir ono mekah
ngalih nang madinah
jumeneng ing madinah
gerah ing madinah
sedo ing madinah
sinareaken ing madinah
bongsone bongso arap
bongso rosul bongso qurays


allahuma solli alla Muhammad
allahuma solli alla Muhammad
salalaho wa`alla laho
wa soh bihi wa salam
allah robby ja`al hada
bal hada aminan
he warju wa laho wa ngala laho
wa sohbihi wa salam

Versi 5.
Sholallohu ‘ala nabi Muhammad, robbana ya robbana waghfirlana dzunubana, taqobbal do’ana, ya rohman ya rohim, siro iku badan sampurno, sampurnane wong ngalam kabeh, Wujud Qidam Baqo’ Mukholafatu lilhawaditsi Qiyamuhu binafsihi Wahdaniyah Qudrot Irodat Ilmu Hayat Sama’ Bashor Kalam Qodiron Muridan ‘aliman Hayyan Sami’an Bashiron Mutakaliman Wujud Qidam Baqo’.
Ingsun ngimanaken Malaikat iku kawulane Alloh utusane Alloh, kang werno x2 gawene werno x2 ngibadahe, tanpo syahwat tanpo nafsu ora bopo ora ibu ora lanang ora wadon ora mangan ora nginum, jisime jisem alus bongso luhur.
Asyhadu alla ilaha illalloh waasyhaduanna Muhammadarrosululloh, anekseni ingsun setuhune ora ono pengeran kang sinembah, kelawan sak benere kang wajib wujude, kang mukal ngadame kang mesti anane anging Alloh.
Anekseni ingsun setuhune kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Alloh kawulane Alloh kang romo Sayyid Abdulloh kang ibu Siti Aminah, engkang lahir ono Mekkah hojroh ing Madinah jumeneng ing Medinah, gerah ing Medinah sedo ing Medinah sinareaken Masjid Madinah, bongsone bongso Arab bongso Quraisy, utawi yuswane kanjeng Nabi Muhammad iku sewidak tahun punjul telung tahun.
Utawi lafade laillaha illalloh iku makno nafi kelawan isbat, lan seng sopo wonge ngucapake setuhune Alloh iku werno rupo arah anggon, mongko wong iku dadi kufur, utawi kanjeng Nabi Muhammad iku menungso lanang, kang merdeko kang wus akil baligh, kang bagus rupane kang mencorong cahyane, kadi purnamane bulan lan koyo serngenge, ingkang keturunan wahyu sifat Shidiq anduweni Amannah Tabligh Fathonah, Shidiq bener Amannah kapercayan Tabligh nekaaken Fathonah kalimpatan, Mukal oyo Mukal ngaraharjo ing ndalem derajate, ingkang bongso luhur.
Allohumma Sholi ‘ala Muhammad x2, Wa’ala alihi x2, Washohbihi Wasallam, Robbij’al hadza baladan aminan, warzuk ahlahu x2, Wabarokatan thoyibatan warizkon khasanan.
Taqobal Allohu mina x2 wamingkum Taqobal ya kariimVersi 6.
Ya robana, ya robana waghfirirlana dzunubana taqobbal du’aana. Huwa rohmanu huwa rohimu, siro badan sampurno, sampurnane wong ngalam kabeh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadarrosulullah, ngaweruhi ingsun setuhune ora ono pangeran kang sinembah kelawan sak benere kang wajib wujude kang muhal ‘adame kang mesti anane. Anane Allah. Ngaweruhi ingsun setuhune kanjeng nabi muhammad iku utusane Allah kawulane Allah kang romo.. ‘abdullah kang ibu dewi aminah ingkang dhohir ono makah hijroh ing madinah gesang ing madinah gerah ing madinah sedo ing madinah sinareaken ing madinah bongsone bongso arab bongso rosul bongso quraisy. Wujud qidam baqo’ mukholafatul lilhawadisi waqiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah irodah ilmu hayah sama’ basor kalam qodiron muridan ‘aliman hayan sami’an wabasiron mutakalliman. Allahuma sholi ‘ala muhammadin  allahumma sholi ‘ala muhammad, lii wa’ala alihi wa’ala alihi washohbihi wasallam. Allohu robi ija’al hadza baladan aminan warzuq ahlahu warzuq ahlahu wasi’an halalan thoyiban hasanan.Itulah Pujian Setelah tarawih berdasarkan 6 Versi yag dihimpun MusliModerat , semoga Bermanfaat