Empat Perkara yang Menyebabkan Haram Masuk Neraka
Cari Berita

Advertisement

Empat Perkara yang Menyebabkan Haram Masuk Neraka

Redaksi
Senin, 27 Juli 2020

Khazanah.Assalaf.id -- Pepiling ❤

اربع من كن فيه حرمه الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان

Empat perkara barang siapa mempunyai ( melaksanakan) empat perkara itu maka Allah akan mengharamkan orang itu masuk neraka dan Allah akan menjaga dari syaitan

١ من ملك نفسه حين يرغب

1 Orang yang bisa menguasai nafsunya ketika mencintai sesuatu
٢ وحين يرهب

2 orang yang bisa nguasani nafsunya ketika benci / takut sesuatu

٣ وحين يشتهى

3 orang yang bisa nguasani nafsunya ketika menginginkan sesuatu

٤.وحين يغضب

4 orang yang bisa nguasani nafsunya ketika marah


واربع من كن فيه نشر الله تعالى عليه رحمته وادخله الجنة

Empat perkara barang siapa kedapatan perkara empat, maka Allah memberi ( menebar) rahmatnya pada orang itu dan Allah memasukan surga

١ من اوى مسكينا

1 Orang yang memberi tempat pada orang miskin

٢.ورحم الضعيف

2.dan mengasihani orang yang lemah

٣.ورفق المملوك

3.memperlakukan lemah lembut terhadap kepunyaanya ( budak, hewan)

٤. وانفق على الولدين

4.membelanjakan hartanya kepada kedua orang